Ázia » Boli ste niekto s dieťaťom v Ázii ?

AutorPríspevok

Kukurička

Registrovaný : 2017-02-22

Príspevkov : 5

Pridal : 2017-04-18 06:44:26 "Citovať"

Čaute všetci.
Čo treba vedieť pred cestou do Ázie s malým dieťaťom ?
Boli ste? alebo máte nejaké skúsenosti či infošky podeľte sa prosím s ostatnými.
Aké očkovanie je treba pred cestou absolvovať ?
Aké lieky si zo sebou zobrať?
Ako znášajú deti tropické horúčavy?
Aké veci by človek mal ešte vedieť pred cestou s malým dieťaťom do Ázie?

Majuška12

Registrovaný : 2017-03-05

Príspevkov : 7

Pridal : 2017-05-31 01:15:39 "Citovať"

Ahojte.
Mňa by strašne zaujímalo ako deti znášajú takú dlhú cestu. A čo na to ostatný cestujúci napríklad v lietadle? Prebaľovanie krik a tak nemali ste niekto nejaké problémy s týmto?

Dada

Registrovaný : 2017-06-07

Príspevkov : 10

Pridal : 2017-06-07 08:14:55 "Citovať"

Ahojte.
Našla som dosť zaujímavé informácie, ktoré ma od ciest po ďalekom svete aj trošku odrádzajú. Na pediatriaprepax.sk

Očkovanie detí pred cestou do zahraničia


Cestovanie predstavuje významnú, veľmi dy-
namicky sa rozvíjajúcu ľudskú činnosť. Odhady
Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria o tom,
že pokiaľ v roku 1949 cestovalo okolo 20 miliónov
ľudí, v roku 2000 to bolo 600 miliónov a prognó-
za hovorí o 1,5 miliarde do roku 2020. Faktom
je, že cestovateľmi sa stáva aj početná skupina
detí, ktorá tvorí približne 5 % podiel z celkového
počtu cestovateľov, ale medzi osobami s nut-
nosťou hospitalizácie je tento podiel 25 %. Stále
viac detí absolvuje rôzne pobyty mimo Európu
v exotických hotelových rezortoch, ale aj v menej
komfortných podmienkach rozvíjajúcich sa krajín.
Existuje súvis medzi vekom dieťaťa – cesto-
vateľa a mierou rizika poškodenia jeho zdravia
v súvislosti s cestovaním a pobytom vo vzdia-
lených destináciách. Čím je dieťa mladšie, tým
je riziko možného poškodenia zdravia vyššie.
Vplýva na to viacero faktorov:
znížená schopnosť nezrelého imunitného sys-
tému brániť sa proti mikrobiálnym patogénom,
významne horší priebeh zažívacích ťažkostí
(hnačky, zvracanie, horúčka, dehydratácia),
horšia adaptácia na cudzie prostredie (strata
pocitu bezpečia a pokoja),
bez rešpektu k zvieratám (poranenie zvie-
raťom), častejšie úrazy,
slabšia termoregulácia (prehriate, úpal, vy-
soká vonkajšia teplota v kontraste s klimati-
zovanými priestormi),
horšie znáša dlhé cesty lietadlom (nízka vlh-
kosť vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka,
obmedzený pohyb, zhoršené vyrovnávanie
tlakov pri vzlietaní a pristávaní lietadla).
Z toho rezultuje odporučenie, že deti do 2 rokov
by nemali absolvovať cesty do exotiky, do 5 rokov
života nie cesty a pobyty v endemických oblastiach
výskytu tropických infekčných ochorení, v období
dažďov, v čase výskytu lokálnych epidémií.
Medzi významné možnosti zníženia poško-
denia zdravia na cestách je okrem všeobecných
odporúčaní aj očkovanie. Už v rámci plošného oč-
kovania sú deti očkované vakcínami, ktoré chránia
pred infekciami, ktoré sú bežné vo svete. Ochranu
dieťaťa, neskôr i adolescentov, očkovaním možno
zvýšiť doplnkovým očkovaním (tabuľka 1).
Hepatitída typu A a invazívne meningokoko-
vé infekcie sa vyskytujú aj u nás. Význam ochrany
proti nim sa zvyšuje pri cestovaní a dlhodobej-
ších pobytoch detí a adolescentov v rôznych
štátoch sveta (cestovanie do trópov a subtrópov,
pracovné pobyty – brigády, študijné pobyty).
Očkovanie proti nim je v mnohých prípadoch
povinné. Preto je vhodné, aby z doplnkových
očkovaní dieťa bolo chránené práve proti týmto
infekciám nielen pred konkrétnou cestou a po-
bytom, ale v čo najskoršom čase po ukončení zá-
kladných očkovaní po druhom roku veku dieťaťa.
Druhú skupinu vakcín (tabuľka 2) možno
nazvať výlučne cestovateľskými. Očkovanie bez
vycestovania zo SR nie je indikované. Toto oč-
kovanie je vhodné konzultovať a realizovať na
pracoviskách, ktoré sa zaoberajú cudzokrajnými
chorobami a cestovnou medicínou.

Dada

Registrovaný : 2017-06-07

Príspevkov : 10

Pridal : 2017-06-07 08:18:04 "Citovať"

Tu je celý ten článok aj s tabuľkami jednotlivých vakcín
http://www.pediatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6426&magazine_id=4